Fotografia 16 din 17

Bucureşti – Aeroportul Băneasa. Plecarea delegaţiei P.C.U.S., care a participat la lucrările celui de al VIII-lea Congres al P.C.R., iunie 1960. (iunie 1960)


[Fotografia #E345]

Bucureşti – Aeroportul Băneasa. Plecarea delegaţiei P.C.U.S., care a participat la lucrările celui de al VIII-lea Congres al P.C.R., iunie 1960. (iunie 1960)
© Conform legislaţiei în vigoare şi regulamentelor Arhivelor Naţionale ale României, în cazul în care utilizaţi această fotografie, indiferent de scopul ori natura lucrării, sunteţi obligat să menţionaţi sursa – „Fototeca online a comunismului românesc”, precum şi cota arhivistică.

Conţinut: Bucureşti – Aeroportul Băneasa. Plecarea delegaţiei P.C.U.S., care a participat la lucrările celui de al VIII-lea Congres al P.C.R., iunie 1960. (iunie 1960)
Dată/loc:
Cota: 55/1960
Sursa: Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R., fondul Fotografii, mapa I/166.
Observaţii:
Clasificare subiect:
.Mai multe fotografii din această categorie
Descarca imagine hi-res


designed by ideance